Privacy


Fysiotherapie G. Bron respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Fysiotherapie G. Bron zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. Fysiotherapie G. Bron gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor de volgende zaken:
 
Redactioneel
Als u redactionele stukken aanlevert behouden wij ons het recht voor om deze wel of juist niet te plaatsen al-dan-niet met bronvermelding.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Fysiotherapie G. Bron gebruikt geen cookies of andere middelen om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze website maakt GEEN gebruik van Google Analytics en er worden geen cookies geplaatst en daarmee conformeert Fysiotherapie G. Bron zich aan de op 5 juni 2012 gewijzigde Telecommunicatiewet alsook aan, voor zover momenteel bekend is, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Tot slot
Op deze pagina staat altijd de meest recente informatie omtrent onze Privacy Policy en kan op elk moment worden gewijzigd indien wij dat nodig achten. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Fysiotherapie G. Bron dan kunt u contact met ons opnemen.
In onze disclaimer staat nog meer informatie omtrent het doel en het gebruik van deze website.